జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు... అళహరి సుధాకర్

నిన్న నా జన్మదిన సందర్భంగా నామీద అభిమానంతో కావలి నియోజకవర్గం అంతటా నా అభిమానులు, జనసేన నాయకులు, జనసైనికులు ఫ్లెక్సీ లతో, గుళ్ళలో పూజలతో.. కేక్

Nov 17, 2023 - 19:49
జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రతీ ఒక్కరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు... అళహరి సుధాకర్

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow