చిన్నరాముడు పాళెం అయ్యప్ప స్వామి మహా పడిపూజ మరియు అగ్నిగుండం (CHINNARAMUDUPALEM)

గురుస్వామి కోడూరు వెంకటేశ్వర్లు, కరిపింగారి గోవిందు మరియు చిన్నరాముడు పాలెం గ్రామా పెద్దలు, మరియు అయ్యప్ప స్వాములు , శివ స్వాములు , భవాని స్వాములు ,ఆంజనేయ స్వాములు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మహా పడిపూజ మరియు అగ్నిగుండ ప్రవేశము.

Nov 27, 2023 - 15:34

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow