"గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం"

కావలి పట్టణంలోని 9వ వార్డు లో "గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం" కార్యక్రమంలో భాగంగా 189 వ రోజు ఈ 4 సంవత్సరాలలో ప్రజలకు అందించిన సంక్షేమ పథకాల గురించి ఇంటి ఇంటికి తిరిగి ప్రజలకు వివరించిన కావలి నియోజకవర్గం శాసన సభ్యులు శ్రీ రామిరెడ్డి ప్రతాప్ కుమార్ రెడ్డి గారు.

Nov 21, 2023 - 16:39
"గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం"
"గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం"
"గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం"

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow